HDGames.net Plays 248

เกมส์เรียงไม้ให้สูง Stack The Boxes

เกมส์เรียงไม้ให้สูง Stack The Boxes ในเกมนี้ก็จะมาให้เราได้ฝึกทักษะในการใช้เมาส์ โดยภารกิจของเรานั้นก็จะต้องทำการปล่อยบล็อคไม้ให้หล่นลงมาข้างล่าง ซึ่งจะต้องเรียงต่อกันให้ได้สูงที่สุด  โดยเราจะเห็นว่าทางด้านล่างนั้นมีพื้นอยู่ และทางด้านบนก็จะมีบล็อกไม้ที่เลื่อนซ้ายขวาไปมา เราก็จะต้องทำการกะจังหวะให้ดี ซึ่งเราจะต้องทำการปล่อยบล็อกไม้ให้หล่นลงไปที่พื้นด้านล่าง โดยจะต้องเรียงต่อกันให้ตรงมากที่สุด ถ้าเราวางเบี้ยวเมื่อไหร่ บล็อกไม้ก็จะค่อยๆเอนไปเอนมาเรื่อยๆ และสุดท้ายบล็อคไม้ก็จะล้มลง ซึ่งเราจะต้องทำการเรียงบล็อกให้ได้สูงที่สุด แล้วมาดูกันว่าเราจะสามารถดึงบล็อกไม้ได้กี่ชั้น
วิธีการเล่น : ใช้เมาส์คลิกเพื่อปลอ่ยบล็อกไม้ให้หล่นลงมา